Arreu del món les dones pateixen tot tipus de discriminacions per el seu gènere. A continuació veureu un diagrama del ranking de països europeus amb menys desigualtat segons la seva puntuació en: “El índice Global de Brecha de Género (2020).

MÉS IGUALTAT: